De Rhodo's

Een groot aantal rhododendrons en azaleas zijn in de tuin aangeplant. Zoveel mogelijk in de schaduw omdat dit de meeste waarborg geeft tot een maximale ontwikkeling. Er zijn ongeveer 30 verschillende kleuren en soorten aangeplant. In april/mei gaat dit de komende jaren een groot feest worden. De grond van het pinetum bestaat grotendeels uit klei dat uit de vijver is gekomen, hierop doen coniferen en rhodos het slecht. Jarenlang hebben Philip en Rex de grond van compost en paardemest voorzien, bomen die het nodig zijn krijgen jaarlijks zeealgenkalk. Ook het mulchen van de bodem draagt bij tot een rijker en gezonder bodemleven. Nieuwe aanplant voorzien we altijd van een mengsel van zand, compost en zwarte grond. De compost die we zelf maken mengen we met fijne kleidelen. Bij de rhodo's die vooral zure grond wensen wordt turfstrooisel meegemengd. Ervaringen in Borger leren ons dat rhodo's het ook goed doen op ijzerhoudende hooggelegen (Es) gronden.

Foto's