Juniperus rigida (220)

Tempel jeneverbes
Opmerkelijk de nog groene bessen in september.

Foto's