Abies lowiana (19)

Colorado zilverspar
Uit zaad een tiental opgekweekt, ze zijn her en der in Quatrebras geplant, deze vorm komt het dichtste bij de Abies grandis.
Zit tussen de Abies grandis en de Abies concolor in. De laatste tijd rekent men hem tot de Abies concolor.

Foto's