De ontruiming

Zwaar materiaal moest eraan te pas komen om al de palen kweekbakken en doorgeschoten hagen op te ruimen.

Foto's