Abies alba (1)

Gewone zilverspar
30 Jaar geleden wild verzameld in het Zwarte woud bij Freiburg. Later zijn de bomen in Engelbert aan de Olgerweg geplant. Nu in 2011 groeien er weer nieuwe zaailingen onder. De dekschubben van de kegel (foto juli 2011) zijn iets minder driehoekig dan van de Abies borisii. Opmerkelijk zijn de vele blaasjes op de stam. Verse twijgen werden vroeger 20 minuten in water gekookt, de damp werd dan geïnhaleerd, hetgeen slijmoplossend zou werken. De hars uit de schors werd gebruikt bij de behandeling van reumatische en gewrichts problemen. Later gebruikte men het hars voor het z.g. Elsasser terpentijn. De boom is bewoner van de Europese bergen zoals de Alpen en de Pyreneeën. Foto 3 Duidelijk zichtbaar dat de dekschubben omhoog zijn gericht. Foto 5 de Abies alba Pyramidalis in Pinetum Quatrebras. Foto 6 de Alba bij de vijver, de beuken eromheen vormen steeds een bedreiging en moeten regelmatig gesnoeid worden. De Alba is bewoner van de Europese bergen zoals het Zwarte Woud, de Alpen, Pyreneën en grote berggebieden in Joegoeslavië waar hij in Bulgarije en Macedonië overgaat in de Abies borisii.

Foto's