Oude situaties

Op een van de foto's goed zichtbaar dat de Berberis heg bijna geheel over de stoep komt. Dit was het tuintje van Albert, maar raakte na het verhuizen van Albert volledig in verval, weken zijn we bezig geweest om alle klinkers uit de grond te halen, ja want Albert was een verzamelaar. Al de stenen zijn op dezelfde plek ook weer verwerkt in de muurtjes. Je ziet ook dat wandelen over het trottoir nauwelijks mogelijk was. Op de foto het hekje van Albert.

Foto's