Stille krachten achter het Pinetum

Er zijn een groot aantal buren en vrienden die aan het pinetum bomen, materiaal en planten hebben geschonken, wij zijn ze hier zeer erkentelijk voor. Op de foto's Rieks en Wil in aktie. Op de laatste foto Wil voor zijn blokhut in Borger.

De schenkers zijn :

Bettie : Split, Acer rufinerve (esdoorn), Cotinus coggygria (pruikeboom), drie Buddleja’s (vlinderbomen) Cryptomeria japonica (hanenkam) en twee kub grijs split. Beschikbaar stellen buitenkraan.
Riekus : Stenen en mest.
Milena : Abies nordmannia (Kaukasus spar).
Wim de Boer : Taxus Baccata en bruidsbloem.
Benny (broer Philip) : Vibernum daviddi, diverse azalea’s, Syringa “Villosae” en struikjes.
Arie Lautenbach (bestuur Pinetum Ter Borgh) diverse stekken.
Kees Ferwerda : Juniperus squamata “Pygmea” en diverse Rhodo’s.
Willy Leber : Abies burmuellerana, Pseudotaxus chienii, Calocedrus decurrens en Torreya’s.
Rob en Elly : Cornus Causa (Kornoelje), een aantal struiken en stenen en split.
Buren Noorddijkerplein : Zwerfkeien en Abies Nordmannia.
Lex en Marian : Circel.
Harrie : plantgoed, muntstruik en rhododendrons.
Voor de aankoop van stenen etc. is steeds gekeken op marktplaats naar aanbiedingen. Verder dient vermeld, dat de heer W. Leber zijn bestelbus en aanhanger in een dertigtal ritten ter beschikking heeft gesteld om zwaar materiaal te vervoeren, zoals zwerfkeien, basaltstenen en flaxstones.

Foto's