Bijzondere bewoners

De egel vaste bewoner en liefhebber van slakken en die hebben we genoeg. 's Winters kruipen ze in hun holletjes onder gesnoeid hout in de berm van de vijver. Bonte spechten, Vlaamse gaaien en bijzonder de gehakkelde Aurelia op een van onze vlinderbomen.
Op de vijfde foto een aalscholver in het weiland bij het bevrijdingsbos.

Foto's