Abies semenovii

De foto's zijn genomen in Pinetum Anloo waar een mooi exemplaar staat.

Foto's