Prumnopitys andina (198)

Lleuque
De soort komt voor in de Andes.

Foto's