Prumnopitys andina (198)

Quatrebras
De soort komt voor in de Andes.

Foto's